Houellebecq: Blir Frankrike et muslimsk land?

En islamsk leder slår Marie Le Pen i valget i 2022. Kort etter begynner franske kvinner å gå med lange, vide klær og forlater arbeidslivet. Dette er noe av handlingen i Michel Houellebecqs nye roman.

Asle Toje er en av bare to nordmenn som har fått intervjue Michel Houellebecq, av mange oppfattet som Europas viktigste nålevende forfatter.

Asle Toje ble usikker på om Houllebecq tullet da han sa at Frankrike ville bli muslimsk land. Han sa at det kunne bli noe a la Marokko, ”et ganske kult land.” De to avfeide det sammen som en litt tøvete påstand, Houellebecq sa at det ville ikke skje fordi muslimene ville klare å samarbeide uansett og det hele druknet i latter.

Men i intervjuet i The Paris Review i forbindelse med hans nye bok Soumission tar Houllebecq opp tråden fra Toje-intervjuet. En dyktig muslimsk leder klarer å samle troppene mot Marie Le Pen og slår henne i valget i 2022 med støtte både fra sosialister og høyresiden. Kort tid etter begynner kvinner å gå i lange tunikaer og subsidiert av myndighetene forlater de sine arbeidsplasser. Arbeidsledigheten blant menn forsvinner over natten.

I følge Houellebecq betyr ikke dette undergangen for Frankrike, det kan tvert i mot innebære en ny start. Han mener opplysningstiden, den ensidige vekt på rasjonaliteten som munnet ut i religionens død, sammen med kvinnenes rettigheter og feminisme har ført Europa inn i en demografisk katastrofe.

I følge Houllebecq vil et land uten religion dø. Fra å være ateist har han snudd, til å si at koranen ikke er så verst og at det uansett kun er et fåtall som velger den voldelige islamismen. Er dette satire?

Som alle Houellebecqs bøker er det en brannfakkel og ”political fiction”, åpen for tolkning. Terrorhandlingen mot satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris den 7. januar 2015 gjør, dessverre, romanen enda mer aktuell.

Les mer om Asle Tojes møte med Michel Hoellebecq her

Vil du ha nyhetsbrev fra Trolltekst/Orjas? Nyheter om samfunn og arbeidsliv. Trykk her.