De identitære og identitetsbevegelsen – i Sverige, Tyskland og Frankrike

Spørsmålet om identitet kommer til å overskygge alle andre spørsmål i det nåværende århundret. Det hevder forfatteren av boka Identitärt, om rötter, identitet och politisk aktivism Thomas Nydahl.

Nydahl mener at vi ved årtusenskiftet opplevde et paradigmeskifte: Slik klasse og forholdet til produksjonsmidler og eiendom definerte de viktigste motsetningene i det forrige århundre er det identiteten som nå står på spill. Hvorfor gjør den det? Det skyldes at liberalismen har omskapt hvert enkelt menneske til en utbyttbar konsument av varer og underholdning, og bidratt til å dekonstruere familien. Kall det også postmodernisme, en modernitet som etterlot seg alle vante verdier i pulverform.

I boka Identitärt tar forfatteren for seg de ulike miljøene i Sverige hvor identitetsbevgelsen har et miljø. Et miljø som består av ulike ”sajter” med ulike bloggere. Men ikke bare det, man bedriver også en viss aktivisme, i likhet med sine åndsfrender i for eksempel Frankrike. Det gjennomgående problemet med disse grupperingene, og også de miljøene de har latt seg inspirere av, skriver forfatteren, er at de nesten alltid ender opp som brune i kantene; de sliter med å komme seg bort fra berøringspunktene med nazisme og andre former for fascisme.

Boka er både velskreven og sympatisk, forfatteren er en moden mann med en fortid som kommunist, han beskriver sin fortid som ”sektmenneskes”, men han har også har et langt liv som journalist og skribent bak seg. Han er selv genuint opptatt av identitet. Og han er litt engstelig. For identitet handler jo unektelig mye om ”i går”, for ikke å snakke om i fjor, eller tusen år siden: som Israel og Islam. Problemet med ”i går” er at så mye av det er borte. Og det er vel det at det i akselererende grad blir borte som gjør at folk plutselig har fått hetta og roper hvem er jeg? Og når det som skal skape ens identitet ikke finnes lenger drømmer man om å gjenopprette de gamle forholdene. Og det man vil gjenopprette framstår selvfølgelige mye bedre enn det egentlig var.

Et begrep hos mange av de identitære er reconquista; Gjenerobring. Det betyr at for å oppnå sin etterlengtede identitet må noen ut. De som ikke har samme identitet. Og det er vel det største problemet – for ikke å snakke om det farligste ved denne vektleggingen på identitet.

Boka er interessant lesning og gir et godt innblikk i de ulike inspirasjonskilder og stemmer i identitetsbevegelsen. Boka er på svensk.

Kjøp eboka her. Les også om identitetsbevegelsen i Frankrike og kjøp eboka til Asle Toje om de identitære i Frankrike her.